admitansa


admitansa
• admittance

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.